Remedial Teaching      Bijles      Coaching      Cursus / Training      Cursussen      Algemene informatie
   
home
introductie
inschrijven
contact
links
links
 
Bijles of Huiswerkbegeleiding
Professionele ondersteuning bij Succesvol Leren

Bijles of Huiswerkbegeleiding biedt hulp bij het maken van huiswerk, verbetert studievaardigheden en geeft extra uitleg bij zwakke vakken.

Bijles of Huiswerkbegeleiding is er voor leerlingen die om verschillende redenen extra begeleiding nodig hebben bij hun schoolwerk. Bijvoorbeeld voor leerlingen die beter willen leren plannen of behoefte hebben aan meer structuur en discipline. Sommige leerlingen willen meer studievaardigheden ontwikkelen om zelfstandig te leren werken. Anderen zijn snel afgeleid of niet echt gemotiveerd. Leerlingen die net iets meer uitleg nodig hebben voor een bepaald vak of leerlingen met een leerprobleem hebben ook baat bij huiswerkbegeleiding of bijles.


   Omdat leren ook

   leuk kan zijn

Bijles en Huiswerkbegeleiding
* begeleiding op maat, toegespitst op de hulpvraag van de leerling
* doelgericht en intensief werken
* ernaar streven dat de leerling op zijn / haar eigen school kan blijven
* indien nodig, afstemming met (groeps)leerkracht
* informatie verstrekking aan leerling en eventueel andere betrokkenen

Wat, wanneer en hoe?
Als de leerling aangemeld is, volgt er een onderzoek dat bestaat uit een intakegesprek, toetsen,
testen en / of observaties. De remedial teacher probeert een beeld te krijgen van de kern van het
probleem van de leerling, ook door het voeren van gesprekken met de (groeps)leerkracht en de ouders.
Wanneer het probleem duidelijk is, wordt er een handelingsplan opgesteld.
In een handelingsplan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden
en hoe we dat precies gaan doen.
Dan start de begeleiding. Deze hulp is volledig toegespitst op het probleem van de leerling,
het is maatwerk. Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode.
Na die periode volgt een evaluatie om de kijken of de gestelde doelen bereikt zijn.
Na overleg met leerling, ouders en (groeps)leerkracht, wordt besloten of de leerling weer normaal
met de groep op school mee kan doen of dat er nog een volgende begeleidingsperiode nodig is.

De leerling komt meestal 1x per week behandeld. Een behandeling duurt 1 uur en kost 45 Euro. Overleg qua tijd (en dus qua kosten) mogelijk.

Wat de begeleiding betreft, kunt u denken aan:
-Plannen en indelen van het huiswerk
-Maken van huiswerkschema's
-Motivatie voor het maken van huiswerk
-Aanpak van het leren van woordjes
-Aanpak van het leren van proefwerken
-Hulp bij het maken van verslagen en werkstukken
-Overhoren en overhoorvragen maken
-Uitleg en verwerking van grammatica Nederlands en Engels
-Extra uitleg en verbetering van zwakke vakken
-Verbeteren van de concentratie
-Voorbereiding voor het examen
-Van stress of onzekerheid naar rust en zelfvertrouwen
-Leerproblemen verbeteren of verhelpen


 - Kids' Skills -

Groot succes in mijn praktijk:


Gun jezelf en je kind een cadeau voor het leven!
Kids' Skills is een zeer praktische en effectieve methode om kleine en grote problemen met uw kind op te lossen. Eenmaal bekend met deze methode, kunnen ouders of leerkrachten hier makkelijk zelf mee aan de slag. Voor meer info over deze methode zie www.kidsskills.org