Remedial Teaching      Bijles      Coaching      Cursus / Training      Cursussen      Algemene informatie
   
home
introductie
inschrijven
contact
links
links
 
Remedial Teaching
Professionele Hulp bij leer- en gedragsproblemenRemedial teaching (RT) biedt gespecialiseerde hulp aan leerlingen die problemen hebben met Leren of hun Persoonlijke ontwikkeling. Bij problemen die o.a. te maken hebben met dyslexie, dyscalculie, studievaardigheden, adhd en concentratie is deze hulp ook bijzonder geschikt voor volwassenen.


   Succesvol leren

   met plezier

Wat RT u in het kort biedt:
* Individuele begeleiding
* Hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
* Onderzoek naar de kern of strategie van het probleem
* Opstellen van een handelingsplan: planmatig werken
* Doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
* Begeleiding op maat, toegespitst op het probleem van de leerling
* Aanleren van vaardigheden om met het leer- / ontwikkelingsprobleem te kunnen omgaan
* Ernaar streven dat de leerling op zijn / haar eigen school kan blijven
* Afstemming met groepsleerkracht; plan waarmee in de klas gewerkt kan worden
* Informatie verstrekking aan leerling en andere betrokkenen

Wat, wanneer en hoe?
Als de leerling aangemeld is voor RT volgt er een onderzoek dat bestaat uit een intakegesprek,
toetsen, testen en / of observaties.
De remedial teacher probeert een beeld te krijgen van de kern van het probleem van de leerling,
ook door het voeren van gesprekken met de groepsleerkracht en de ouders.
Wanneer het probleem duidelijk is, wordt er een handelingsplan opgesteld.
In een handelingsplan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden en
hoe we dat precies gaan doen. Dan start de behandeling, remedial teaching genoemd.
Deze hulp is volledig toegespitst op het probleem van de leerling, het is maatwerk.
Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode.
Na die periode volgt een evaluatie om te kijken of de gestelde doelen bereikt zijn.
Na overleg met leerling, ouders en groepsleerkracht, wordt besloten of de leerling
weer normaal met de groep op school mee kan doen
of dat er nog een volgende behandelperiode nodig is.

Er wordt meestal 1x per week behandeld. Een behandeling duurt 1 uur en kost 45 Euro. Overleg qua tijd (en dus qua kosten) mogelijk.

Wat de begeleiding betreft, kunt u denken aan:
-dyslexie, woordbeeld, lezen, spelling
-dyscalculie, rekenen, wiskunde
-schrijfvaardigheid (handschrift)
-begrijpend lezen, tekstverklaring en informatieverwerking
-studievaardigheden
-Nederlands en Engels
-examenvoorbereiding
-concentratieproblemen
-onzekerheid of faalangst
-pesten of gepest worden
-angst voor het maken van sociaal contact
-weinig of geen vrienden
-psychosomatische klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn,
-slaapproblemen
-overgevoeligheid voor kritiek
-overdreven boosheid of afwachtendheid
-aan autisme verwante stoornissen
-adhd,add


 - Kids' Skills -

Groot succes in mijn praktijk:


Gun jezelf en je kind een cadeau voor het leven!
Kids' Skills is een zeer praktische en effectieve methode om kleine en grote problemen met uw kind op te lossen. Eenmaal bekend met deze methode, kunnen ouders of leerkrachten hier makkelijk zelf mee aan de slag. Voor meer info over deze methode zie www.kidsskills.org